Үл хөдлөх хөрөнгийн үйлчилгээ

Манай компани өвөрмөц шинэлэг үйлчилгээг олон төрлийн нөхцөлтэйгөөр хувь хүн болон албан байгууллагад чанартай үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой. Үүнд:

  1. Газар худалдан авах болон үл хөдлөх хөрөнгийн төрөл бүрийн үйлчилгээ.
  2. Үл хөдлөх хөрөнгийг хөрөнгө оруулагчид болон зарлалын сүлжээгээр худалдах.
  3. Улаанбаатар хотын гадна эсвэл хот дотор үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх зэрэг.  ​

Хүлээн авах ба угтах үйлчилгээ

Манай компани танд нисэх онгоцны буудал дэээрхи хамгийн шилдэг үйлчилгээг санал болгож байна.

 

Дэлгэрэнгүй